ZespółEdyta Dudek - specjalista ds. marketingu

Studiowała grafikę komputerową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Doświadczenie reklamowo-marketingowe nabywała w trakcie pracy w Agencji Reklamowej oraz na licznych szkoleniach z marketingu i konferencjach. Działa reklamowo podczas różnych wydarzeń kulturowych, sportowych i rozrywkowych. Prywatnie interesuje się fotografią.Radca Prawny Marcin Niemczyk

Ukończył studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Swoje doświadczenie nabywał w kancelarii prawnej , której podstawowym profilem działalności była obsługa prawna przedsiębiorców m.in. z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej. Specjalizuje się w szczególności w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie pracy. W Kancelarii Denarium zajmuje się obsługą prawną spraw na etapie sądowym, spraw odszkodowawczych i pomocą prawną dla osób indywidulanych . Jest młodym prężnie działającym radcą prawnym, który swoją pracę traktuje jako pasję i misję.
Prywatnie interesuje się sportem.


Adwokat Łukasz Tutaj 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje doświadczenie nabywał w trakcie obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym. W Kancelarii Denarium zajmuje się obsługą spraw na etapie sądowym oraz pomocą prawną dla osób indywidualnych. Jego doświadczenie i wiedza pozwalają na kompleksowe spojrzenie na daną sprawę. 


//// STRONA W BUDOWIE ////