Usługi prawne

Współpracujemy z prawnikami, którzy reprezentują klienta w sprawach o zapłatę, postępowaniu egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym, oraz sprawach karnych. Ponadto służą radą w kwestiach takich jak :

  •  sporządzanie umów handlowych,

  •  zakładanie spółek, przekształcanie i ich likwidacja 

  •  opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji korporacyjnych.

  • sporządzanie opinii prawnych W skład pełnomocników współpracujących z naszą firmą wchodzi dwóch adwokatów oraz radca prawny, których wiedza, kompetencje oraz doświadczenie pozwalają skutecznie obsługiwać sprawy i doradzać naszym klientom.