Usługi detektywistyczne

Nasza kancelaria jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności oraz zaplecze techniczne. Działamy w każdym obszarze detektywistyki.