Prewindykacja

Nasza firma prowadzi rzetelną prewindykację.

PREWINDYKACJA - to całokształt działań prawnych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka bezskutecznej windykacji na etapie przed zaciągnięciem zobowiązania oraz całokształt działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu zaległości płatniczych ze strony kontrahentów już po zaciągnięciu zobowiązania.

 

Usługa ta polega na działaniach takich jak:

 

POMOC NASZYCH NEGOCJATORÓW ORAZ PRAWNIKÓW NA ETAPIE PRZEDSPRZEDAŻOWYM - polegająca na zabezpieczeniu interesu naszego klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur sprzedażowych, klauzul umownych bądź twardych zabezpieczeń rzeczowych takich jak zastaw, przewłaszczenie, hipoteka.

Dzisiejsze niepewne czasy powodują to, że pojawia się mnóstwo osób, które chcą zaciągnąć zobowiązanie, skorzystać z usługi lub wziąć towar i nie zapłacić należności . Najlepszym zabezpieczeniem przed tym jest prewencja. Każda firma powinna sprawdzać swoje procedury sprzedażowe, aktualność zawieranych umów , stosowanie procedur przez pracowników.

Kancelaria Denarium oferuje usługę audytu procedur i struktur firm pod kątem ryzyk w udzielaniu kredytu kupieckiego i zabezpieczeniu spłaty. Po przeprowadzeniu audytu sporządzamy raport wraz z zaleceniami a po ich akceptacji, możemy dla naszego klienta przygotować odpowiednie procedury , umowy wraz z paletą odpowiednich zabezpieczeń zawieranych umów.

Oferujemy również udział naszych pracowników w negocjacjach handlowych .

Wynagrodzeniem jest kwota umowna, zależna od nakładu pracy.

WERYFIKACJA KONTRAHENTA NA ETAPIE PRZEDSPRZEDAŻOWYM I W TRAKCIE WSPÓŁPRACY - ma na celu sprawdzenie płynności i kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta. Weryfikacji dokonujemy dzięki różnego rodzaju wywiadowniom gospodarczym oraz poprzez własne sprawdzone informacje. Po procesie weryfikacyjnym raport z informacjami przesyłamy do naszego klienta. Usługa ta w znacznym stopniu zapobiega nieściągalności długów. Działamy skutecznie, a co najważniejsze - zgodnie z prawem.

MONITORING PŁATNOŚCI – jest to usługa bardzo miękkiej windykacji. Jest na uruchamiana w stosunku do kontrahenta naszego Zleceniodawcy w momencie, kiedy zbliża się termin płatności za fakturę, bądź ten termin już nastąpił. Chcemy , aby kontrahent naszego Zleceniodawcy wiedział, że nasza kancelaria opiekuję się należnościami Zleceniodawcy, że oczekujemy zapłaty, ale jest on dalej klientem i kontrahentem.. Usługa ta jest prowadzona w sposób kulturalny, gdzie szczególnie dbamy o zachowanie relacji pomiędzy naszym Zleceniodawcą a jego klientem. Ma ona na celu doprowadzenie do prawidłowych zachowań płatniczych oraz utrzymania relacji handlowych.

Wynagrodzeniem za tą usługę jest stały ryczałt zależny od ilości klientów.