Odzyskiwanie prowizji bankowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 11 września 2019 roku stanął po stronie kredytobiorcy. Możesz dochodzić swoich praw !

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu zaś bank powinien zwrócić proporcjonalnie do okresu kredytowania pobraną prowizję. 

Nasz zespół :

  • poprowadzi w imieniu kredytobiorcy negocjacje z bankami, 

  • będzie pełnomocnikiem procesowym, gdy trzeba będzie pozwać bank