Windykacja długów


Windykacja długów prowadzona przez Kancelarię Denarium wykorzystuje cały wachlarz możliwości począwszy od telefonicznego monitoringu ,poprzez windykację terenową a skończywszy na sądowym i komorniczym dochodzeniu wierzytelności. W procesie tym wykorzystywane są umiejętności pracowników z zakresu psychologii, pozyskiwania informacji gospodarczych ,przeprowadzania wywiadów środowiskowych, znajomości zagadnień prawnych. Gwarancją naszego zaangażowania jest forma naszego wynagrodzenia, którą jest prowizja od kwoty zwindykowanej bez opłat wstępnych.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nasza skuteczna firma windykacyjna podejmuje się odzyskania długów na każdym etapie. 


 - ETAP PREWINDYKACJI

POMOC NASZYCH NEGOCJATORÓW ORAZ PRAWNIKÓW NA ETAPIE PRZEDSPRZEDAŻOWYM - polegająca na zabezpieczeniu interesu naszego klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur sprzedażowych, klauzul umownych bądź twardych zabezpieczeń rzeczowych takich jak zastaw, przewłaszczenie, hipoteka.

Dzisiejsze niepewne czasy powodują to, że pojawia się mnóstwo osób, które chcą zaciągnąć zobowiązanie, skorzystać z usługi lub wziąć towar i nie zapłacić należności . Najlepszym zabezpieczeniem przed tym jest prewencja. Każda firma powinna sprawdzać swoje procedury sprzedażowe, aktualność zawieranych umów , stosowanie procedur przez pracowników.

Kancelaria Denarium oferuje usługę audytu procedur i struktur firm pod kątem ryzyka w udzielaniu kredytu kupieckiego i zabezpieczeniu spłaty. Po przeprowadzeniu audytu sporządzamy raport wraz z zaleceniami a po ich akceptacji, możemy dla naszego klienta przygotować odpowiednie procedury , umowy wraz z paletą odpowiednich zabezpieczeń zawieranych umów.

Oferujemy również udział naszych pracowników w negocjacjach handlowych .

Wynagrodzeniem jest kwota umowna, zależna od nakładu pracy.

WERYFIKACJA KONTRAHENTA NA ETAPIE PRZEDSPRZEDAŻOWYM I W TRAKCIE WSPÓŁPRACY - ma na celu sprawdzenie płynności i kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta. Weryfikacji dokonujemy dzięki różnego rodzaju wywiadowniom gospodarczym oraz poprzez własne sprawdzone informacje. Po procesie weryfikacyjnym raport z informacjami przesyłamy do naszego klienta. Usługa ta w znacznym stopniu zapobiega nieściągalności długów. Działamy skutecznie, a co najważniejsze - zgodnie z prawem.

MONITORING PŁATNOŚCI – jest to usługa bardzo miękkiej windykacji. Jest na uruchamiana w stosunku do kontrahenta naszego Zleceniodawcy w momencie, kiedy zbliża się termin płatności za fakturę, bądź ten termin już nastąpił. Chcemy , aby kontrahent naszego Zleceniodawcy wiedział, że nasza kancelaria opiekuję się należnościami Zleceniodawcy, że oczekujemy zapłaty, ale jest on dalej klientem i kontrahentem.. Usługa ta jest prowadzona w sposób kulturalny, gdzie szczególnie dbamy o zachowanie relacji pomiędzy naszym Zleceniodawcą a jego klientem. Ma ona na celu doprowadzenie do prawidłowych zachowań płatniczych oraz utrzymania relacji handlowych.

Wynagrodzeniem za tą usługę jest stały ryczałt zależny od ilości klientów.

- ETAP POLUBOWNY - prowadzimy negocjacje z dłużnikiem aby wspólnie ustalić jak najlepszy sposób i termin spłaty długu. Skuteczna firma windykacyjna powinna wykorzystać wszelkie sposoby dotarcia do dłużnika. Kontaktujemy się więc listownie, telefonicznie oraz osobiście dążąc do zawarcia wiążącej ugody. Ponadto w ramach windykacji terenowej i skip tracingu ustalamy informacje o dłużniku, które pozwalają ustalić jego sytuację finansową.

Windykacją polubowną prowadzą profesjonalni i oraz doświadczeni negocjatorzy. Każde porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia , jest przez klienta akceptowane. Z najwyższą starannością podchodzimy do tego, aby nasz Zleceniodawca był informowany na bieżąco o wynikach windykacji, zaś wszelkie nasze poczynania mają na względzie przede wszystkim zachowanie dobrego wizerunku naszego klienta. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wykorzystujemy cały wachlarz możliwości jakie posiadamy, w szczególności możliwości wynikające z windykacji terenowej. Ponad 70 % należności jest egzekwowanych w drodze windykacji polubownej.

- ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - w przypadku braku kontaktu lub chęci dłużnika do współpracy prawnicy współpracujący z naszą kancelarią przygotowują stosowny pozew sądowy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Ponadto nasi pełnomocnicy reprezentują naszego klienta w trakcie całego postępowania sądowego.

Podobnie, jak na etapie postępowania polubownego Wierzyciel  na etapie postępowania sądowego jest na bieżąco informowany o stanie sprawy i ma w każdym momencie możliwość wglądu do akt. Nie ograniczamy się tylko, do prowadzenia prostych spraw, lecz podejmujemy wyzwania przy sprawach skomplikowanych, wymagających dużej wiedzy i doświadczenia, jednak każdą sprawę niezależnie od jej wagi traktujemy tak samo. Nakazy zapłaty nasi prawnicy uzyskują w sposób tradycyjny, jak i poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Usługi prawne są więc ściśle powiązane z windykacją ponieważ wiemy, że do odzyskania długo potrzebna jest kompleksowa pomoc.

 Wyrok lub nakaz sądowy wzmacnia pozycję Wierzyciela wobec dłużnika, wykazuje, że dług jest wymagalny. Po uzyskaniu nakazu zapłaty w naszym standardzie działania jest dalszy kontakt z dłużnikiem, który często owocuje spłatą długu.

- ETAP EGZEKUCYJNY - Uzyskany nakaz zapłaty oraz brak chęci ze strony dłużnika do spłaty zadłużenia powoduje skierowanie sprawy do komornika. Obecna sytuacja prawna wymaga od Wierzyciela aktywnego uczestniczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Nasza kancelaria działając w imieniu naszych klientów w sposób szczególny traktuje konieczność nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym. Ma ona postać kontroli sprawnego i terminowego realizowana przez komornika czynności, poszukiwania majątku również ukrywanego i zbytego, uczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez komornika w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej bądź zamieszkania, udziału w licytacjach, oszacowaniu. Wierzyciel jest przez nas na bieżąco informowany o postępach w sprawie. Skuteczna egzekucja długów pozwoli odzyskać klientowi pieniądze.

- ETAP POEGZEKUCYJNY – Niestety nie wszystkie sprawy windykacyjne kończą się sukcesem. Pomimo naszego zaangażowania dług jest niespłacony. Takie sprawy w dalszym ciągu są przedmiotem naszego działania. Na bieżąco monitorujemy sytuację dłużników, badamy ich aktywność , po to aby w odpowiedni momencie przypomnieć im o konieczności spłaty zadłużenia, bądź gdy dłużnik nie ma zamiaru spłacać swojego długu wszcząć ponowną egzekucję.

Podejmujemy się również prowadzenia spraw prowadzonych przez samych Wierzycieli bądź inne firmy windykacyjne bądź kancelarie prawne ,a w których to była bezskuteczna egzekucja komornicza. Wówczas na nowo analizujemy sprawę, uruchamiany windykację terenową, poszukujemy majątku

 

Wynagrodzenie :

 Naszym wynagrodzeniem jest prowizja od kwoty zwindykowanej. Wynagrodzeniem naszych mecenasów są zasądzone oraz ściągnięte koszty zastępstwa procesowego. Na życzenie klienta odzyskujemy także koszty prowadzenia windykacji


Proces zlecania windykacji naszej firmie : 

  1. Klient przesyła skan dokumentów, które będą podstawą wszczęcia procesu windykacyjnego np. faktura, umowa, nakaz zapłaty.

  2. Przygotowujemy dokumentację, umowę zawierającą warunki współpracy i zlecenie dotyczące dłużnika.

  3. Odsyłamy dokumentację, umowę oraz pełnomocnictwo do podpisu.

  4. Klient odsyła podpisaną umowę.

 

Po podpisaniu umowy nasz Zleceniodawca otrzymuje dane kontaktowe swojego opiekuna, tak aby w każdym momencie mógł zasięgnąć informacji na każdy temat związany z naszą działalnością .

Szczególny nacisk kładziemy na przejrzystość naszych działań oraz bieżące informowanie Wierzyciela o postępach prowadzone windykacji.